Komplikacja

Wysyłanie poczty kończy się błędem
[code]
error: open database /etc/postfix/vmail_ssl.map.db: No such file or directory[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[bash]postmap -F hash:/etc/postfix/vmail_ssl.map && systemctl restart postfix.service[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Błąd podczas logowania do OpenProject
[code]
[Błąd 422] Nie można zweryfikować tokenu Cross-Site Request Forgery. Czy podjęto próbę przesłania danych w wielu przeglądarkach lub z wielu kart? Zamknij wszystkie karty i spróbuj ponownie.[/code]

Rozwiązanie

W pliku konfiguracyjnym Apache [code]/etc/apache2/sites-available/openproject-ssl.conf[/code] dodaj
[code]
RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W Nextcloud ukazuje się komunikat
[code]
Ustawienie języka na en_US.UTF-8/fr_FR.UTF-8/es_ES.UTF-8/de_DE.UTF-8/ru_RU.UTF-8/pt_BR.UTF-8/it_IT.UTF-8/ja_JP.UTF-8/zh_CN.UTF-8 nie powiodło się[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/apache2/envvars[/code] odkomentowujesz
[code]# . /etc/default/locale[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
# Obsługa ↓
# Wykonaj kopię: ./kz.sh zapis
# Przywróć z kopii stronę: ./kz.sh odzyskaj
# Zobacz komendę do manualnego zapisania kopii: ./kz.sh zrzut
# Zobacz komendę do manualnej kopii: ./kz.sh odczytaj

# zmiennne
domena=""

kontener_baza=""
kontener_pliki=""

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania w Docker
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/systemd/system/varnish.service[/code] zmieniasz
[code]-s malloc,256m[/code]
na
[code]-s malloc,15g[/code]

Zastosowanie: 
Zwiększenie pamięci RAM w Varnish z 265M
Wiedza: 
Praktyczna

Skrypt testowany na osCommerce Online Merchant v2.3
[php]

require('includes/application_top.php');

# Output headers so that the file is downloaded rather than displayed
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');

# Create a file pointer connected to the output stream
$output = fopen('php://output', 'w');

Wiedza: 
Praktyczna

[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Wiedza: 
Praktyczna

Importer kategorii
[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Zastosowanie: 
Importer kategorii i produktów z autotrskiego sklepu do plików CSV do PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Wejście w zakładkę [code]Menedżer modułów[/code] kończy się błędem
[code]Compile Error: require_once(): Failed opening required '/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/modules/statsnewsletter/statsnewsletter.php' (include_path='/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear_exception:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/console_getopt:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear-core-minimal/src:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/archive_tar:.:/opt/alt/php74/usr/share/pear')

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Wejście w zakładkę [code]Preferencje[/code] → [code]CMS[/code] kończy się komunikatem [code]Nie znaleziono kontrolera[/code].

Rozwiązanie

W zakładce [code]Administracja[/code] → [code]Zakładki[/code] usuń wszystkie niestandardowe zakładki menu z klasą [code]AdminCmsContent[/code]

Wiedza: 
Praktyczna