Komplikacja

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik /etc/hosts

Zastosowanie: 
Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bash-completion
Zastosowanie: 
Inteligentne podpowiadanie komend w Bash w Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

systemctl enable fstrim.timer

Włączenie jednostki spowoduje cotygodniowe uruchamianie fstrim.service.

Zastosowanie: 
Pptymalizacja TRIM dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

lsblk -D

Jeśli w tabelach DISC-GRAN oraz DISC-MAX wartość jest różna od 0, Twój dysk wspiera TRIM (atrybut polecenia ATA Data Set Management Command)
Przykład:

Zastosowanie: 
Sprawdzenie włączenia TRIM dla dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas dodawania drukarki występuje błąd

Printer queue setup failed.
Error : successful-ok-ignored-or-substituted-attributes

Rozwiązanie

Na zakończenie podaj dane uwierzytelniania dla użytkownika root

Wiedza: 
Praktyczna
Wersja Plazma KDE: 5.8.4
Wersja Szkieletów KDE: 5.28.0
Wersja Qt: 5.7.0
Wersja jądra: 4.4.33-1-MANJARO
Architektura systemu: 64-bity
 
Procesorów: 12 x Intel® Core™ i7-5930K CPU @ 3.50GHz
Zastosowanie: 
Wyłączenie baloo_file_extractor
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bind-tools
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

ufw enable && systemctl enable ufw.service
Zastosowanie: 
Właczenie UFW, również po ponownym uruchomieniu hosta w Arch Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/exports dodajesz udziały
/udzial 192.168.1.1(rw,sync,fsid=0)
Jeśli chcesz działać na V4, w pliku /etc/sysconfig/nfs podajesz

RPCNFSDARGS="-N 2 -N 3"

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

mount 192.168.1.1:/ /montowanie

Nie podawaj podkatalogów, jak w przypadku Samba

Konfiguracja serwera sieciowego NFS w Arch Manjaro

Zastosowanie: 
Zamontowanie udziału sieciowego NFS w Arch Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

Strony