1. Instalujesz pakiety [bash]android-tools libusb python3 python-pip[/bash]
2. Instalujesz pakiet [bash]pip install mvt[/bash]
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz [bash]adb devices -l[/bash]
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz [bash]adb kill-server[/bash]

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]The procmail command /bin/procmail is owned by group mail, when it should be owned by root. Email may not be properly delivered or checked for spam.[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]Automatic BCCing of outgoing email cannot be enabled unless a BCC map is defined in the Postfix Mailserver module, or manually in the Postfix configuration file[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/postfix/main.cf[/code] dodajesz
[vim]sender_bcc_maps = hash:/etc/postfix/bcc[/vim]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration![/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/postfix/main.cf[/code] dodajesz
[vim]virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual[/vim]

Zastosowanie: 
Postfix - Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Nie można zapisać ustawień szablonu w WordPress, błąd
[code]There was a problem with your action. Please try again or reload the page.[/code]

Rozwiązanie

Zainstaluj ponownie szablon

Zastosowanie: 
Wystąpił problem z Twoim działaniem. Spróbuj ponownie lub odśwież stronę
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]journalctl -u cronie.service -f[/bash]

Zastosowanie: 
Logi cron w journalctl na żywo
Wiedza: 
Praktyczna

Szukaj
[code]^.+$[/code]
Zamień
[code]$0znak[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W zestawie użyto 4 karty graficzne NVIDIA Quadro NVS 310.
Zainstaluj pakiety
[code]pacaur -S nvidia-390xx-utils nvidia-390xx-dkms[/code]
Opcjonalnie zainstaluj pakiet [code]nvidia-390xx-settings[/code] aby dokonać konfiguracji Xinerama przez GUI.

Zastosowanie: 
Jak skonfigurować wiele monitorów w Linux
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Brak szablonu dla modułów w zapleczu administratora. Niepoprawnie wyświetlają się strony modułów

Rozwiązanie

Usuń [code]/admin/themes/default/template/controllers/modules/header.tpl[/code]

Wiedza: 
Praktyczna