Komplikacja

Otwarcie kategorii na froncie sklepu kończy się błędem
[code][PrestaShopException]

No template found for /x/themes/classic/category.tpl
at line 68 in file classes/Smarty/TemplateFinder.php

63. return $tpl; 64. } 65. } 66. } 67. 68. throw new PrestaShopException('No template found for ' . $template); 69. } 70. 71. private function getTemplateHierarchy($template, $entity, $id) 72. { 73. $entity = basename($entity);
[/code]

Rozwiązanie

Usuń [code]/controllers/front/listing/CategoryController.php[/code]

Zastosowanie: 
Nie można wejść w katetgorię PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku[code] .thunderbird/id-instancji/ImapMail/imap.wp.pl/msgFilterRules.dat[/code] podajesz:
[code]version="9"
logging="yes"
name="Spam"
enabled="yes"
type="17"
action="JunkScore"
actionValue="100"
action="Move to folder"
actionValue="imap://nazwa-uzytkownika@imap.wp.pl/Spam"

Zastosowanie: 
Lista e-mail spamowy dla poczty Wirtualnej Polski
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem
[code]Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej
[bash]
mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]
Zwraca komunikat
[code]mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces[/code]

Rozwiązanie

Wykonam polecenie
[bash]
mysqldump --no-tablespaces -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.6.1.24 → 1.7.7.5 kończy się komunikatem
[code][INTERNAL] /usr/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/src/PrestaShopBundle/Install/LanguageList.php line 100 - Symfony\Component\Debug\Exception\ClassNotFoundException: Attempted to load class "PrestashopInstallerException" from the global namespace. Did you forget a "use" statement? #0
/usr/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/admin/autoupgrade/latest/install/upgrade/php/migrate_tabs_17.php(58): PrestaShopBundle\Install\LanguageList->setLanguage('gb') #1

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.5.5.0 → 1.6.1.24 kończy się komunikatem
[code]SQL 1.6.0.4 1064 in ALTER IGNORE TABLE `ps_meta` ADD UNIQUE (`page`): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `ps_meta` ADD UNIQUE (`page`)' at line 1

Wiedza: 
Praktyczna

w konsoli podajesz
[bash]
sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
convert plik.png plik.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

WYJSCIE=$1

find . -mindepth 2 -maxdepth 2 -type d -print0 | while read -d $'\0' katalog
do
nazwa_katalogu=$(echo "$katalog" | cut -d/ -f3)
licznik=$(( $licznik + 1 ))
cp -rf "$katalog" "$WYJSCIE"/"$licznik"_"$nazwa_katalogu"
done[/bash]

Zastosowanie: 
Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

for plik in *
do
grep -ohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" $plik | sort -u > $plik.txt
done[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna