W pliku .thunderbird/id-instancji/ImapMail/imap.wp.pl/msgFilterRules.dat podajesz:

Zastosowanie: 
Lista e-mail spamowy dla poczty Wirtualnej Polski
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej

mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql

Zwraca komunikat
mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces

Rozwiązanie

Wykonam polecenie

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.6.1.24 → 1.7.7.5 kończy się komunikatem

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.5.5.0 → 1.6.1.24 kończy się komunikatem

Wiedza: 
Praktyczna

w konsoli podajesz

sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

convert plik.png plik.jpg
Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
WYJSCIE=$1
 
Zastosowanie: 
Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
for plik in *
do
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz

Wiedza: 
Praktyczna