W phpMyAdmin podajesz
[mysql]
UPDATE tabela SET kolumna = UPPER(kolumna) [/mysql]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

regex=(
'fraza A'
'fraza B'
'fraza C'
)

for i in ${regex[@]}
do
find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i /$i/d

done
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash] find -type f | grep -v './plik-*' | xargs rm[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wgrywania grafiki w Helix Blog Options pojawia się komunikat
[code]Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data
jQuery 2
parseJSON
parseJSON
success http://tomlot.eu/plugins/system/helix3/assets/js/spimage.js:49
jQuery 6
u
fireWith
C
n
send
ajax
http://tomlot.eu/plugins/system/helix3/assets/js/spimage.js:35
jQuery 9

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Na stronie Joomla ukazuje się komunikat
[code]Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471[/code]

Rozwiązanie

Zdegraduj PHP do PHP 7.1

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Brak dostępu do panelu zaplecza PrestaShop. W logach

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt install libmemcached-tools php-memcached memcached libmemcached-dev
cd /usr/local/src
wget https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/archive/v3.1.5.tar.gz
tar -xzvf v3.1.5.tar.gz
cd php-memcached
/usr/local/php72/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php72/bin/php-config
make
make install
[/bash]
Wynik końcowy
[code]Installing shared extensions: /usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/[/code]
Sprawdź plik z konfiguracją PHP

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Przy włączonym trybie debugowania zaplecza PrestaShop zwraca błąd
[code] (1/1) ContextErrorException

Zastosowanie: 
Migracja PrestaShop z PHP 7.2 na 7.3
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]awk '!a[$0]++' plik
[/bash]

Zastosowanie: 
Usuwanie zduplikowanych rekordów w pliku - AWK
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]convert *.png -auto-orient plik.pdf[/bash]

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficzny do PDF
Wiedza: 
Praktyczna