W edytorze vim podajesz

:set cursorline
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf odkomentowujesz

server.modules = (
#    "mod_redirect",
#    "mod_rewrite",
    )

Dodajesz przekierowanie

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https z www na bez www w pliku lighttpd.conf bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf odkomentowujesz

server.modules = (
#    "mod_redirect",
#    "mod_rewrite",
    )

Dodajesz przekierowanie

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https w pliku lighttpd.conf bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf odkomentowujesz

server.modules = (
#    "mod_redirect",
#    "mod_rewrite",
    )

Dodajesz przekierowanie

Zastosowanie: 
Przekierowanie z www na bez www w dla serwera Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Obniżenie wersji z PHP 7.0 na PHP 5.6 w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Reset hasła root w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku .htaccess podajesz

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku .htaccess podajesz

Zastosowanie: 
Przekierowanie z www na bez www w pliku .htaccess bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

Strony