W konsoli podajesz

named-checkconf /etc/bind/named.conf

oraz

Zastosowanie: 
Sprawdzenie konfiguracji serwera BIND i strefy domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

SELECT User,Password FROM mysql.user;
Zastosowanie: 
Sprawdzenie użytkowników i haseł w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W panelu administracyjnym włączasz opcję:
Preferencje → Ogólny → Włącz Multistore: tak
Zarządzasz multisklepem:
Zaawansowane → Multisklep

Zastosowanie: 
Włączenie i zarządzenier multistore w PrestShop
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Varnish HTTP Cache

apt-get install varnish

W pliku /etc/default/varnish odkomentuj 48-52 linię:

Zastosowanie: 
Konfiguracja Varnish HTTP Cache i Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

Kiedy podajesz IP, bądź adres mail.* np: mail.tomlot.eu ukazuje się "przypadkowa" strona z Twojego hosta, zamiast domyślnego

It worked!

Przyczyna

Przypadkową stroną, która się wyświetla jest ta, która jest pierwsza w pliku /etc/apache2/conf.d/vesta.conf

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik /etc/hosts

Zastosowanie: 
Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bash-completion
Zastosowanie: 
Inteligentne podpowiadanie komend w Bash w Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Włączenie TRIM SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

lsblk -D

Jeśli w tabelach DISC-GRAN oraz DISC-MAX wartość jest różna od 0, Twój dysk wspiera TRIM (atrybut polecenia ATA Data Set Management Command)
Przykład:

Zastosowanie: 
Sprawdzenie włączenia TRIM dla dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas dodawania drukarki występuje błąd

Printer queue setup failed.
Error : successful-ok-ignored-or-substituted-attributes

Rozwiązanie

Na zakończenie podaj dane uwierzytelniania dla użytkownika root

Wiedza: 
Praktyczna

Strony