W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do mv "$plik" "$( echo $plik | iconv -f UTF-8 -t US-ASCII//TRANSLIT)" ; done ;[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana polskich znaków diakrytycznych
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do convert -modulate 100,66,100 $plik $plik; done[/bash]
[bash]convert -modulate 100,66,100 wejscie.jpg wyjście.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana nasycenia kolorów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do magick $plik \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite $plik; done[/bash]

[bash]magick wyjscie.jpg \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite wyjscie.jpg[/bash]
lub
[bash]magick wejście.jpg \( -fill '#2d3545' \) -colorize 33 wyjscie.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe nakładnie półprzeźroczystej nakładki koloru HTML
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for i in $( ls | grep "[A-Z]" ); do mv -i $i `echo $i | tr 'A-Z' 'a-z'`; done[/bash]

Zastosowanie: 
Zamiana dużych znaków na małe w nazwie plików
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]find . -depth -name '* *' -execdir bash -c 'for i; do mv "$i" "${i// /_}"; done' _ {} +[/bash]

Zastosowanie: 
Zmiana spacji na podkreślnik w nazwie plików
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas dodawania produktu ukazuje się komunikat
[code](500 Internal Server Error)
Wystąpił błąd serwera podczas ładowania zakładek: niektóre zakładki nie mogły zostać załadowane.
Spróbuj ponownie odświeżyć stronę.
Jeżeli nadal doświadczasz tego problemu, sprawdź logi serwera lub skontaktuj się z firmą hostingową aby uzyskać pomoc.[/code]

Rozwiązanie

Wyłącz moduły, którym skończyła się licencja, bądź wyłącz po kolei moduły dostawców z poza PrestaShop.

Zastosowanie: 
X13Allegro - Licencja wygasła - Odmowa dostępu
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Dodanie połączenia SSH w OSS (Visual Studio Code) kończy się komunikatem
[code]Command 'Remote-SSH: Add New SSH Host...' resulted in an error (command 'opensshremotes.addNewSshHost' not found)[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[code]code-oss --enable-proposed-api ms-vscode-remote.remote-ssh[/code]

Zastosowanie: 
Brak obsługi Remote - SSH
Wiedza: 
Praktyczna

Informacje o wersji zainstalowanego WordPress są w pliku
[code]/wp-includes/version.php[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]grep -lir 'ciąg' | xargs cp -t ~/x
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W górnej części pliku [code]index.php[/code] szablonu dodaj
[php]
$docHTML = JFactory::getDocument();
$docHTML->setHtml5(true);[/php]

Zastosowanie: 
Usunięcie type="text/javascript" oraz type="text/css" z Joomla
Wiedza: 
Praktyczna