W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Przypisywanie użytkownika do bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Dovecot

apt-get install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj

Zastosowanie: 
Uwierzytelnianie Dovecot w Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Cyrus SASL

apt-get install -y sasl2-bin libsasl2-modules

Utwórz plik

Zastosowanie: 
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 *: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (*), a następnie ponów próbę
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
queue_directory = /var/spool/postfix
W pliku /etc/postfix/master.cf zmieniasz
Dla portu 25

Zastosowanie: 
Zmiana chrootowania dla Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Wykonaj kopię zapasową pliku master.cf

Zastosowanie: 
Zmiana w Postfix z portu 25 na port 587
Wiedza: 
Praktyczna

/etc/postfix/main.cf
Główny plik konfiguracyjny Posffix
/usr/share/postfix/main.cf.dist
Zawiera obszerne komentarze, opisy oraz wszystkie podstawowe opcje wraz z ich wartościami domyślnymi

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

dd bs=4M if=/sicezka_do_obrazu/linux.iso of=/dev/sdx
Zastosowanie: 
Nagranie bootowalengo obrazu ISO na pendrive
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/urządzenie
Zastosowanie: 
Wyczyszczenie (zerowanie) dysku za pomocą jednej komendy
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /usr/local/vesta/conf/mysql.conf
Zastosowanie: 
Hasło użytkownika root w bazie MySQL w Vesta Control Panel
Wiedza: 
Praktyczna

Strony