Komplikacja

Na stronie Katalog → Produkty ukazuje się błąd:
[code]Parse error: syntax error, unexpected ')' in /vqmod/vqcache/vq2-_var_www_storage_modification_admin_controller_catalog_product.php on line 362[/code]

W VQMod Manager odinstaluj plik [code]BulkUpdateCategory.xml_[/code]

Zastosowanie: 
vQmod błąd listowania produktów
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

PLIK1=$1
PLIK2=$2
KOMBINACJE=$3

echo "Generowanie"
rm -f tymczasowy

while read p1
do
while read p2
do
echo $p1 $p2 >> tymczasowy
done <"$PLIK2"
done <"$PLIK1"

if [[ -e $KOMBINACJE ]]
then
echo "" > "$KOMBINACJE"
fi

echo "Sortowanie"
sort -u tymczasowy > "$KOMBINACJE"
rm -f tymczasowy[/bash]

Zastosowanie: 
Generator słów kluczowych listy SEO - skrypt bash
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

dzis="$(date +%F)"
szczur="$HOME/kopia_zapasowa"

# tomlot.eu
domena="tomlot.eu"

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]home/juzek/tomlot.eu/wp-admin/.htaccess [/code] podajesz
[code]
deny from all
# whitelist IP address
# allow from xx.xx.xx.xxx

[/code]

Zastosowanie: 
Zabezpieczenie, wyłączenie panelu administraycjengo wp-admin WordPres przed uwierzytelnianiem z błędem 500
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]sshpass -p 'haslo' ssh root@XX.XX.XX.XX 'cd /home/juzek/ && mysqldump -ujuzek -phaslo baza > baza.sql' && sshpass -p 'haslo' rsync -az --info=progress2 --delete -e ssh root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/ .[/bash]

Zastosowanie: 
rsync hasło w wierszu poleceń z kopią zapasową bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacji systemu komendą pacaur -Syyu --devel kończy się komunikatem
[code]
auracle: error while loading shared libraries: libalpm.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[code]git clone https://aur.archlinux.org/auracle-git.git
cd auracle-git
makepkg -si[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.7 kończy się komunikatem:
[code]
[INTERNAL] /classes/Dispatcher.php line 537 - Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError: Call to a member function getRequestUri() on null #0 /override/classes/Dispatcher.php(60): DispatcherCore->setRequestUri() #1 /classes/Dispatcher.php(207): Dispatcher->__construct(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #2 /classes/Link.php(830): DispatcherCore::getInstance() #3 /modules/ps_themecusto/ps_themecusto.php(61): LinkCore->getAdminLink('AdminPsThemeCus...') #4[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

host="localhost"
juzek="uzytkownik"
poszlo="haslo"
baza="baza"
szczur="/home/juzek/kopie_zapasowe_bazy"
data=$(date +"%F_%H:%M")

#usuwanie plikow >11 dni
find $szczur/* -mtime +11 -exec rm {} \;

#kopia zapasowa
mysqldump -h$host -u$juzek -p$poszlo $baza > $szczur/kopia_$data.sql
[/bash]
Skrypt podepnij pod cron

Zastosowanie: 
Prosty skrypt bash do wykywania kopii bazy danych
Wiedza: 
Praktyczna

[code]\d*\.\s*[/code]

Zastosowanie: 
Usunięcie cyfr z kropką na początku linii wyrażeniem regularnym
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[code]opendkim-genkey -t -s tomloteu -d tomlot.eu[/code]
Zawartość pliku [code]tomloteu.txt[/code] wprowadzasz w zawartości rekordu TXT
[code]v=DKIM1;k=rsa;t=y;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC3Cy+wB1CsQigVrj6izIU2YSdnOYAv+e7b3NHlIvsq34Iywd93c9rOTb8UrENog140RpPCLcvTHoN59wMJDHAv4QBhonbZDVQN3JSSqxjtiSZHOFDL4YPCCw5+9OJBfPt0E2jgtYRTiHyTHNDc2JTpYv/760o/QzNCJ/d51pfCkwIDAQAB[/code]

Zastosowanie: 
Dodanie rekordu DKIM
Wiedza: 
Praktyczna