[Błąd 422] Nie można zweryfikować tokenu Cross-Site Request Forgery - OpenProject

Komplikacja

Błąd podczas logowania do OpenProject
[code]
[Błąd 422] Nie można zweryfikować tokenu Cross-Site Request Forgery. Czy podjęto próbę przesłania danych w wielu przeglądarkach lub z wielu kart? Zamknij wszystkie karty i spróbuj ponownie.[/code]

Rozwiązanie

W pliku konfiguracyjnym Apache [code]/etc/apache2/sites-available/openproject-ssl.conf[/code] dodaj
[code]
RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
[/code]

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: