Compile Error: require_once(): Failed opening required - moduły w PrestaShop

Komplikacja

Wejście w zakładkę [code]Menedżer modułów[/code] kończy się błędem
[code]Compile Error: require_once(): Failed opening required '/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/modules/statsnewsletter/statsnewsletter.php' (include_path='/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear_exception:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/console_getopt:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear-core-minimal/src:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/archive_tar:.:/opt/alt/php74/usr/share/pear')
[Symfony\Component\Debug\Exception\FatalErrorException 0][/code]

Rozwiązanie

Usuń następujące pliki
[bash]rm -fr var/cache/dev/* ; rm -fr var/cache/prod/*[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: