GParted - zwiększenie partycji systemowej

Defragmentuj partycje w Windows, które będą brały udział w modyfikacjach wielkości. Podczas uruchamia GParted, wybierasz domyślne opcje. Aby poszerzyć partycję systemową, musisz z drugiej partycji (domyślnie D) zwolnić wolne miejsce. Wolne miejsce zwolnij z lewej strony opcją [code]Free space preceding[/code]. Zwolnienie wolnego miejsca z prawej strony, umożliwia rozszerzenie wszystkich partycji, oprócz partycji systemowej.

Zastosowanie: 

Modyfikowanie partycji systemowej

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: