Install Guest Additions w Kali Linux

Zainstaluj Virtual Box w wersji > 4.2.x. W konsoli Kali Linux podajesz
[bash]
apt-get update && apt-get install -y linux-headers-$(uname -r)[/bash]
Następnie wybierasz
[code]Devices[/code] -> [code]Install Guest Additions[/code]. Zamknij okno które się pokazało.
W konsoli podajesz
[bash]cp /media/cd-rom/VBoxLinuxAdditions.run /root/
chmod 755 /root/VBoxLinuxAdditions.run
cd /root
./VBoxLinuxAdditions.run[/bash]
Uruchom ponownie Kali Linux. Powinieneś mieć integrację myszki i ekranu oraz możliwość udostępnienia katalogu.

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: