Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie jest Pegasus?

1. Instalujesz pakiety [bash]android-tools libusb python3 python-pip[/bash]
2. Instalujesz pakiet [bash]pip install mvt[/bash]
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz [bash]adb devices -l[/bash]
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz [bash]adb kill-server[/bash]
5. Na telefonie zaakceptuj "Zezwalaj na debugowanie USB" wybierają "Zawsze zezwalaj z tego komputera"
6. Przejdź do katalogu [bash]~/.local/bin[/bash]
7. Rozpocznij skanowanie [bash]./mvt-android download-apks --output ~/katalog_z_wynikami --all-checks[/bash]

Zastosowanie: 

Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: