Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie jest Pegasus?

1. Instalujesz pakiety android-tools libusb python3 python-pip
2. Instalujesz pakiet pip install mvt
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz adb devices -l
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz adb kill-server
5. Na telefonie zaakceptuj "Zezwalaj na debugowanie USB" wybierają "Zawsze zezwalaj z tego komputera"
6. Przejdź do katalogu ~/.local/bin
7. Rozpocznij skanowanie ./mvt-android download-apks --output ~/katalog_z_wynikami --all-checks

Zastosowanie: 

Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: