Komenda

W konsoli podajesz

dd if=obraz.iso of=/dev/dysk
Zastosowanie: 
Utworzenie bootowalnego USB z obrazu ISO w Linux w terminalu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Masowa zmiana kodowania plików tekstowych
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

SELECT User,Password FROM mysql.user;
Zastosowanie: 
Sprawdzenie użytkowników i haseł w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Włączenie TRIM SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

lsblk -D

Jeśli w tabelach DISC-GRAN oraz DISC-MAX wartość jest różna od 0, Twój dysk wspiera TRIM (atrybut polecenia ATA Data Set Management Command)
Przykład:

Zastosowanie: 
Sprawdzenie włączenia TRIM dla dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bind-tools
Wiedza: 
Praktyczna

Tak jak SSH
W konsoli podajesz

ftp uzytkownik@host
Zastosowanie: 
Jak połączyć się z FTP za pomocą konsoli
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /proc/cpuinfo
Zastosowanie: 
Ile rdzeni ma procesor
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install python-pip && pip install speedtest-cli && speedtest-cli
Zastosowanie: 
Test prędkości łącza WAN
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

dd bs=4M if=/sicezka_do_obrazu/linux.iso of=/dev/sdx
Zastosowanie: 
Nagranie bootowalengo obrazu ISO na pendrive
Wiedza: 
Praktyczna

Strony