Komenda

W konsoli podajesz
[bash]journalctl -u cronie.service -f[/bash]

Zastosowanie: 
Logi cron w journalctl na żywo
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej
[bash]
mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]
Zwraca komunikat
[code]mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces[/code]

Rozwiązanie

Wykonam polecenie
[bash]
mysqldump --no-tablespaces -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

w konsoli podajesz
[bash]
sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
convert plik.png plik.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash] find -type f | grep -v './plik-*' | xargs rm[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]awk '!a[$0]++' plik
[/bash]

Zastosowanie: 
Usuwanie zduplikowanych rekordów w pliku - AWK
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]convert *.png -auto-orient plik.pdf[/bash]

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficzny do PDF
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]grep -rE "(\"|')fraza""(\"|')"
[/bash]

Zastosowanie: 
Jak znaleźć pojedyncze i podwójne apostrofy grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]grep -lr "fraza" | xargs -i cp --parents {} katalog_docelowy
[/bash]

Zastosowanie: 
Kopiowanie znalezionych plików przez grep wraz z architekturą katalogów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
find . -type f -name '*.css' -exec yui-compressor --type css {} -o {} \; ; find . -type f -name '*.js' -exec yui-compressor --type js {} -o {} \; [/bash]

Wiedza: 
Praktyczna