Konfiguracja serwera sieciowego NFS w Arch Manjaro

W pliku [code]/etc/exports[/code] dodajesz udziały
[vim]
/udzial 192.168.1.1(rw,sync,fsid=0)[/vim]
W konsoli podajesz
[bash]
exportfs -rav && systemctl start nfs-server.service && systemctl enable nfs-server.service[/bash]

Otwierasz porty
[bash]
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20048 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 20048 -j ACCEPT[/bash]
Montowanie udziału sieciowego NFS w Arch Manjaro

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: