Konfiguracja serwera sieciowego NFS w Arch Manjaro

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

/udzial 192.168.1.1(rw,sync,fsid=0)

W konsoli podajesz

exportfs -rav && systemctl start nfs-server.service && systemctl enable nfs-server.service

Otwierasz porty

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20048 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT && iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 20048 -j ACCEPT

Montowanie udziału sieciowego NFS w Arch Manjaro

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: