Linux

#!/bin/bash
 
# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania w Docker
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/systemd/system/varnish.service zmieniasz
-s malloc,256m
na
-s malloc,15g

Zastosowanie: 
Zwiększenie pamięci RAM w Varnish z 265M
Wiedza: 
Praktyczna

1. Instalujesz pakiety android-tools libusb python3 python-pip
2. Instalujesz pakiet pip install mvt
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
journalctl -u cronie.service -f

Zastosowanie: 
Logi cron w journalctl na żywo
Wiedza: 
Praktyczna

Szukaj
^.+$
Zamień
$0znak

Wiedza: 
Praktyczna

W zestawie użyto 4 karty graficzne NVIDIA Quadro NVS 310.
Zainstaluj pakiety
pacaur -S nvidia-390xx-utils nvidia-390xx-dkms
Opcjonalnie zainstaluj pakiet nvidia-390xx-settings aby dokonać konfiguracji Xinerama przez GUI.

Zastosowanie: 
Jak skonfigurować wiele monitorów w Linux
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej

mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql

Zwraca komunikat
mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces

Rozwiązanie

Wykonam polecenie

Wiedza: 
Praktyczna

w konsoli podajesz

sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik
Wiedza: 
Praktyczna