Magento

Zmień układ strony głównej w
[code]CMS → Strony → home → Wygląd | XML aktualizacji układu [/code]
dodając
[code]
titleTytuł
[/code]

Zastosowanie: 
Zmiana tytuł strony głównej w Magento
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W Magento 1.5 i 1.6
[code]
CONNECT ERROR: Unsupported resource type[/code]

Przyczyna

Zmiana funkcji [code]unpack[/code] w PHP 5.5

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
[code]/app/design/frontend/default/twoj_szablon/template/checkout/onepage/review[/code]
Zmieniasz
[vim]var review = new Review('getUrl('checkout/onepage/saveOrder') ?>', 'getUrl('checkout/onepage/success') ?>', $('checkout-agreements'));[/vim]
na

Zastosowanie: 
Błąd JS Undefined podczas skadania zamówienia
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas aktualizacja Magento zwracana jest pusta strona.

Zastosowanie: 
Pusta strona podczas upgrade Magento
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]crontab -u nazwa_uzytkownika_linux_z_uprawnieniami_do_plikow_magento -e
[/bash]
[vim]*/1 * * * * php -c /etc/php5/cli/apache2 /home/user/web/domena/public_html/bin/magento cron:run
*/1 * * * * php -c /etc/php5/cli/apache2 /home/user/web/domena/public_html/update/cron.php
*/1 * * * * php -c /etc/php5/cli/apache2 /home/user/web/domena/public_html/bin/magento setup:cron:run
[/vim]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt-get install php5-xsl && apache2ctl restart
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W logach serwera http z suffix'em *.error, sprawdź komunikaty. W przypadku poniższego komunikatu

Zastosowanie: 
Zmiana uprawnień w Magento
Wiedza: 
Praktyczna