Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych OCR - skrypt bash

[bash]
#!/bin/bash

for plik in *.png; do
tesseract $plik $plik --dpi 150
done[/bash]

Zastosowanie: 

Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: