Nextcloud - Ustawienie języka na en_US.UTF-8/ nie powiodło się

Komplikacja

W Nextcloud ukazuje się komunikat
[code]
Ustawienie języka na en_US.UTF-8/fr_FR.UTF-8/es_ES.UTF-8/de_DE.UTF-8/ru_RU.UTF-8/pt_BR.UTF-8/it_IT.UTF-8/ja_JP.UTF-8/zh_CN.UTF-8 nie powiodło się[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/apache2/envvars[/code] odkomentowujesz
[code]# . /etc/default/locale[/code]

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: