Nextcloud - Ustawienie języka na en_US.UTF-8/ nie powiodło się

Komplikacja

W Nextcloud ukazuje się komunikat

Ustawienie języka na en_US.UTF-8/fr_FR.UTF-8/es_ES.UTF-8/de_DE.UTF-8/ru_RU.UTF-8/pt_BR.UTF-8/it_IT.UTF-8/ja_JP.UTF-8/zh_CN.UTF-8 nie powiodło się

Rozwiązanie

W pliku /etc/apache2/envvars odkomentowujesz
# . /etc/default/locale

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: