Programowanie

Skrypt testowany na osCommerce Online Merchant v2.3
[php]

require('includes/application_top.php');

# Output headers so that the file is downloaded rather than displayed
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');

# Create a file pointer connected to the output stream
$output = fopen('php://output', 'w');

Wiedza: 
Praktyczna

[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Wiedza: 
Praktyczna

Importer kategorii
[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Zastosowanie: 
Importer kategorii i produktów z autotrskiego sklepu do plików CSV do PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
[code]{if !empty($short_desc)}

{$short_desc|escape:'html':'UTF-8'}

{/if}[/code]
Wprowadzasz
[code]
{if !empty($short_desc)}

{$short_desc nofilter}

{/if}[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W ustawieniach Visual Code Studio w [code]Window: Restore Windows[/code] ustawiasz na [code]Off[/code]

Zastosowanie: 
Usunięcie poprzedniej sesji w Visual Code Studio przy uruchamianiu
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/wp-content/themes/szablon/footer.php[/code] podajesz
[javascript]

[/javascript]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Dodanie połączenia SSH w OSS (Visual Studio Code) kończy się komunikatem
[code]Command 'Remote-SSH: Add New SSH Host...' resulted in an error (command 'opensshremotes.addNewSshHost' not found)[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[code]code-oss --enable-proposed-api ms-vscode-remote.remote-ssh[/code]

Zastosowanie: 
Brak obsługi Remote - SSH
Wiedza: 
Praktyczna

W górnej części pliku [code]index.php[/code] szablonu dodaj
[php]
$docHTML = JFactory::getDocument();
$docHTML->setHtml5(true);[/php]

Zastosowanie: 
Usunięcie type="text/javascript" oraz type="text/css" z Joomla
Wiedza: 
Praktyczna

[html5]

[/html5]

Zastosowanie: 
Brak wyświetlania popup po kliknięciu w zamknięcie
Wiedza: 
Praktyczna

W sekcji [html5]

[/html5] podajesz
[html5]
[/html5]
Zastosowanie: 
Nie wyświetlają się elemtny Font Awesome na telefonach
Wiedza: 
Praktyczna