Skrypty Bash

[bash]#!/bin/bash

# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
# Obsługa ↓
# Wykonaj kopię: ./kz.sh zapis
# Przywróć z kopii stronę: ./kz.sh odzyskaj
# Zobacz komendę do manualnego zapisania kopii: ./kz.sh zrzut
# Zobacz komendę do manualnej kopii: ./kz.sh odczytaj

# zmiennne
domena=""

kontener_baza=""
kontener_pliki=""

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania w Docker
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

WYJSCIE=$1

find . -mindepth 2 -maxdepth 2 -type d -print0 | while read -d $'\0' katalog
do
nazwa_katalogu=$(echo "$katalog" | cut -d/ -f3)
licznik=$(( $licznik + 1 ))
cp -rf "$katalog" "$WYJSCIE"/"$licznik"_"$nazwa_katalogu"
done[/bash]

Zastosowanie: 
Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

for plik in *
do
grep -ohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" $plik | sort -u > $plik.txt
done[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

regex=(
'fraza A'
'fraza B'
'fraza C'
)

for i in ${regex[@]}
do
find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i /$i/d

done
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

for plik in *.png; do
tesseract $plik $plik --dpi 150
done[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'1126436'
'1126448'
'1126457'
)

for i in ${regex[@]}
do
chromium --headless --disable-gpu --enable-logging --window-size=1500,3333 --screenshot=$i.png https://tomlot.eu/$i

done[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe tworzenie zrzutów ekranu z listy wielu stron
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'\$\w+\s*=\s*[0-9]+\;\$GLOBALS\['\''\w+'\''\]\s*=\s*Array\(\)\;global\s*\$\w+\;\$\w+\s*=\s*\$GLOBALS\;\$\{"'
'^\$\w+\s*=\s*'\''.*'\''\;\$.+\s=\sArray\(\);\$.\w+\[\]\s*=\s*(\$\w+\[[0-9]+\]\.){11,}'
'^<\?php\s\$\w+\s*=\s*\"\w+\"\;\$\w+\s*=\s*\"\"\;foreach\s*\(\$_POST\s*as\s*\$\w+\s*=>\s*\$\w+\)\{if\s*\(\w+\(\$\w+\)\s*=='
'\@include\s*\"\\[0-9]+\/\w+\\.+\\'
)

cykle=${#regex[@]}

Zastosowanie: 
Wyszukiwanie wirusów i malware na stronie internetowej
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

PLIK1=$1
PLIK2=$2
KOMBINACJE=$3

echo "Generowanie"
rm -f tymczasowy

while read p1
do
while read p2
do
echo $p1 $p2 >> tymczasowy
done <"$PLIK2"
done <"$PLIK1"

if [[ -e $KOMBINACJE ]]
then
echo "" > "$KOMBINACJE"
fi

echo "Sortowanie"
sort -u tymczasowy > "$KOMBINACJE"
rm -f tymczasowy[/bash]

Zastosowanie: 
Generator słów kluczowych listy SEO - skrypt bash
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

dzis="$(date +%F)"
szczur="$HOME/kopia_zapasowa"

# tomlot.eu
domena="tomlot.eu"

Wiedza: 
Praktyczna