Tworzenie i przywracanie strony podczas jej budowania w Docker - skrypt bash

#!/bin/bash
 
# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
# Obsługa ↓
# Wykonaj kopię: ./kz.sh zapis
# Przywróć z kopii stronę: ./kz.sh odzyskaj
# Zobacz komendę do manualnego zapisania kopii: ./kz.sh zrzut
# Zobacz komendę do manualnej kopii: ./kz.sh odczytaj
 
# zmiennne
domena=""
 
kontener_baza=""
kontener_pliki=""
 
 
# stałe
data="$(date +%F)"
mysql="wordpress"
mysql_plik="kopia_zapasowa_$(date +%s)$(date +%s | base64).sql"
sciezka="/home/juzek/$domena/"
 
 
# operacja
czynnosc=$1
 
# co wykonać?
case $czynnosc in
  "zapis"|"z"|"Z") # wykonaj kopię
    # utworzenie katalogu
    i=0
    while [ -d "${data}_$i" ]; do
      ((i++))
    done
    ostatni="${data}_$i"
    mkdir $ostatni
 
    echo "Zrzut bazy"
    docker exec $kontener_baza /usr/bin/mysqldump -u$mysql --password=$mysql $mysql > $ostatni/$mysql_plik
 
    echo "Kopia →"
    docker run --rm --volumes-from $kontener_pliki -v $sciezka/$ostatni:/mnt instrumentisto/rsync-ssh rsync -a /var/www/html/ /mnt/
 
    baza=$ostatni/kopia_zapasowa_*.sql
 
    if [ -s $baza ]
    then
      echo "|" $ostatni "|" "OK"
    fi 
  ;;
  "odzyskaj"|"o"|"O") # przywróć kopię
    read -p "Potwierdz (t): " -n 1 -r
    if [[ $REPLY =~ ^[t]$ ]]
    then
    echo ""
 
    ostatni="$(ls -vd */ | tail -1)"
 
    echo "Kopia ←" $ostatni
    docker run --rm --volumes-from $kontener_pliki -v $sciezka/$ostatni:/mnt instrumentisto/rsync-ssh rsync -a --delete --exclude 'kopia_zapasowa_*.sql' /mnt/ /var/www/html/
 
    echo "Odzykanie bazy"
    cat $ostatni/kopia_zapasowa_*.sql | docker exec -i $kontener_baza /usr/bin/mysql -u$mysql --password=$mysql $mysql
    fi
  ;;
  "zrzut"|"zz"|"ZZ") # wyświetl komendę wykonywania kopii
    echo "Manualna komenda →"
    echo "rm -fr * && docker run --rm --volumes-from $kontener_pliki -v \$(pwd):/mnt instrumentisto/rsync-ssh rsync -a /var/www/html/ /mnt/ && docker exec $kontener_baza /usr/bin/mysqldump -u$mysql --password=$mysql $mysql > $mysql_plik"
  ;;
  "odczytaj"|"oo"|"OO") # wyświetl komendę przywracania kopii
    echo "Manualna komenda ←"
    echo "docker run --rm --volumes-from $kontener_pliki -v \$(pwd):/mnt instrumentisto/rsync-ssh rsync -a --delete --exclude 'kopia_zapasowa_*.sql' /mnt/ /var/www/html/ && cat kopia_zapasowa_*.sql | docker exec -i $kontener_baza /usr/bin/mysql -u$mysql --password=$mysql $mysql"
esac
Zastosowanie: 

Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania w Docker

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: