Ukrycie elementu w CSS

element {
    position: absolute;
    left: -11111px;
Zastosowanie: 

Ukrycie elementu na ekranie w CSS

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: