Wirtualizacja

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem
[code]Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.

Wiedza: 
Praktyczna

Podczas klonowania obrazu zaznacz [code]Zainicjuj ponownie adresy MAC wszystkich kart sieciowych[/code]

Zastosowanie: 
Zrywanie połączenia do sieci Internet w skonowanej wirtualnej maszynie VirtualBox
Wiedza: 
Praktyczna

Podczas instalacji VirtualBox nie instaluj [code]VirtualBox Bridged Networking[/code] i [code]VirtualBox Host-Only Networking[/code]. Jeśli to nie pomoże, sięgnij po VMware Player.

Wiedza: 
Praktyczna