Wyszukiwanie e-mail w plikach z katalogu - skrypt bash

[bash]#!/bin/bash

for plik in *
do
grep -ohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" $plik | sort -u > $plik.txt
done[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: