Komunikat o błędzie

 • User warning: The following module is missing from the file system: bueditor. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_extras. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifield. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifilter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: google_plusone. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: linkit. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: property_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: taxonomy_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: tweetbutton. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'filename' of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w theme_get_setting() (linia 1440 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).

W pliku [code]/etc/systemd/system/varnish.service[/code] zmieniasz
[code]-s malloc,256m[/code]
na
[code]-s malloc,15g[/code]

Zastosowanie: 
Zwiększenie pamięci RAM w Varnish z 265M
Wiedza: 
Praktyczna

Skrypt testowany na osCommerce Online Merchant v2.3
[php]

require('includes/application_top.php');

# Output headers so that the file is downloaded rather than displayed
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');

# Create a file pointer connected to the output stream
$output = fopen('php://output', 'w');

Wiedza: 
Praktyczna

[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Wiedza: 
Praktyczna

Importer kategorii
[php]
try {
$db_server = 'localhost';
$db_name = 'localhost';
$db_user = 'localhost';
$db_passwd = 'localhost';

$db_pdo = new PDO(
"mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
$db_user,
$db_passwd,
[PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
);

$db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Zastosowanie: 
Importer kategorii i produktów z autotrskiego sklepu do plików CSV do PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Wejście w zakładkę [code]Menedżer modułów[/code] kończy się błędem
[code]Compile Error: require_once(): Failed opening required '/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/modules/statsnewsletter/statsnewsletter.php' (include_path='/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear_exception:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/console_getopt:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/pear-core-minimal/src:/home/juzek/domains/tomlot.xx/public_html/vendor/pear/archive_tar:.:/opt/alt/php74/usr/share/pear')

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Wejście w zakładkę [code]Preferencje[/code] → [code]CMS[/code] kończy się komunikatem [code]Nie znaleziono kontrolera[/code].

Rozwiązanie

W zakładce [code]Administracja[/code] → [code]Zakładki[/code] usuń wszystkie niestandardowe zakładki menu z klasą [code]AdminCmsContent[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

1. Instalujesz pakiety [bash]android-tools libusb python3 python-pip[/bash]
2. Instalujesz pakiet [bash]pip install mvt[/bash]
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz [bash]adb devices -l[/bash]
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz [bash]adb kill-server[/bash]

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]The procmail command /bin/procmail is owned by group mail, when it should be owned by root. Email may not be properly delivered or checked for spam.[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]Automatic BCCing of outgoing email cannot be enabled unless a BCC map is defined in the Postfix Mailserver module, or manually in the Postfix configuration file[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/postfix/main.cf[/code] dodajesz
[vim]sender_bcc_maps = hash:/etc/postfix/bcc[/vim]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
[code]Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration![/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/etc/postfix/main.cf[/code] dodajesz
[vim]virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual[/vim]

Zastosowanie: 
Postfix - Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!
Wiedza: 
Praktyczna

Strony

Subskrybuj TomLot.eu RSS