Łączenie plików graficznych w PDF w CLI

W konsoli podajesz
convert *.png -auto-orient plik.pdf

Zastosowanie: 

Konwertowanie plików graficzny do PDF

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: