0 - Nieznany błąd Cannot open file for writing log

Komplikacja

Aktualizacja z Joomla 2.5 do Joomla 3.x kończy się błędem

0 - Nieznany błąd
Cannot open file for writing log

Rozwiązanie

W pliku configuration.php wprowadź poprawne ścieżki dla zmiennych

public $log_path = '/home/juzek/public_html/tomlot.eu/logs';
public $tmp_path = '/home/juzek/public_html/tomlot.eu/tmp';

Opcjonalnie, ustal bezwzględne ścieżki do katalogu głównego. W katalogu głównym strony utwórz plik x.php

<?php
$path = getcwd(); echo "Bezwzględna ścieżka:" . $path;
?>

i wywołaj go w przeglądarce.

Zastosowanie: 

Poprawne ścieżki do akatalogów przez przeprowadzeniem aktualizacji z Joomla 2.5 do Joomla 3.x

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: