550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zmień

#helo_data = $sender_address_domain

na domenę najwyższego poziomu

helo_data = tomlot.eu
Zastosowanie: 

H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: