W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Przy włączonym trybie debugowania zaplecza PrestaShop zwraca błąd

Zastosowanie: 
Migracja PrestaShop z PHP 7.2 na 7.3
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

awk '!a[$0]++' plik
Zastosowanie: 
Usuwanie zduplikowanych rekordów w pliku - AWK
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
convert *.png -auto-orient plik.pdf

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficzny do PDF
Wiedza: 
Praktyczna

W bazie MySQL w tabeli `ps_currency_lang` wypełnił kolumnę name oraz symbol

Zastosowanie: 
Nie wyświetla się waluta w PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
for plik in *.png; do
    tesseract $plik $plik --dpi 150
Zastosowanie: 
Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
regex=(
'1126436'
'1126448'
'1126457'
)
 
Zastosowanie: 
Masowe tworzenie zrzutów ekranu z listy wielu stron
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -rE "(\"|')fraza""(\"|')"
Zastosowanie: 
Jak znaleźć pojedyncze i podwójne apostrofy grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Kopiowanie znalezionych plików przez grep wraz z architekturą katalogów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

setxkbmap pl

Upewni się że masz włączony PL język

dpkg-reconfigure locales

Zainstaluj
hunspell-pl aspell-pl myspell-pl wpolish iceweasel-l10n-pl

Zastosowanie: 
Brak polskich znaków w MX Linux
Wiedza: 
Praktyczna

Strony