W pliku functions.php dodajesz

Zastosowanie: 
Zabezpieczenie Strict-Transport-Security X-XSS-Protection X-Frame-Options X-Content-Type-Options Content-Security-Policy Referrer-Policy Feature-Policy
Wiedza: 
Praktyczna
  1. Zamknij Thunderbird
  2. Usuń plik ./.thunderbird/twoj_profil.default/global-messages-db.sqlite
  3. Uruchom ponownie Thunderbird
Zastosowanie: 
Thunderbird nie wyszukuje poprawnie wiadomości
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Przeszukanie wyników find za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach
[Thu Nov 22 16:31:00.831727 2018] [core:error] [pid 4191734] [client 79.184.114.162:0] End of script output before headers: index.php
W przeglądarce
500 internal server error

Rozwiązanie

Usuń zawartość
/core/cache/

Zastosowanie: 
Usunięcie błędu MODX End of script output before headers: index.php - 500 internal server error
Wiedza: 
Praktyczna

W ścieżce URL podaj
http://tomlot.eu/setup/

Zastosowanie: 
Instalacja MODX kończy się błędem Could not load MODX config file
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
/core/docs/version.inc.php
wersje tworzą 3-6 rekordów

Zastosowanie: 
Gdzie zweryfikwoać wersji zainstalowanego MODX
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach
/var/log/httpd/error_log

Wiedza: 
Praktyczna

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

for plik in *.jpg; do convert -resize 720x $plik $plik; done
Zastosowanie: 
Skrypt bash do rekursywnej zmiany rozmiarów obrazów w ImageMagick Convert
Wiedza: 
Praktyczna
#!/usr/bin/bash
#usuwanie zbędnych plików
 
szczur="/home/juzek/"
 
 
plik=(
"cron-*"
"cron.php??"
Zastosowanie: 
Skrypt bash do usuwania zbędnych plików
Wiedza: 
Praktyczna

Strony