W konsoli podajesz

netstat -tupnl
Zastosowanie: 
Sprawdzenie otwartych portów
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
/etc/mysql/my.cnf
W sekcji [mysqld] dodaj linię

max_allowed_packet=128M
Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

vi --version

Sprawdź, czy masz włączony moduł syntax
+syntax
Otwierasz edytor vim i podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

/usr/lib/mozilla/plugins

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli zdalnego komputera podajesz

shutdown /r
Zastosowanie: 
Restartowanie zdalnego komputera przez zdalny pulpit
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

crontab -u user -e

W edytorze

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

tr -d '\r' < plik_win.txt > plik_linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podanej

base64 sciezka_do_obrazka > zakodowany_obrazek

W pliku, po każdym 76 znaku, usuwasz znak nowej linii \n.

Wiedza: 
Praktyczna

Nie, jeśli napastnik przechwycił maszynę z uprawnieniami, które umożliwiają mu dostęp do pliku /usr/local/sysbk/conf.sysbk. Przyczyną jest to, że wartość zmiennej FTP_PASS="" jest podana w sposób jawny, nie jest haszowana.

Zastosowanie: 
Przywrócenie kopii zapasowej z zewnętrznego host po ataku w DirectAdmin
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Performing sanity checks: FTP user or password not accepted, aborting.
Performing cleanup operations:  Completed

Przyczyna

Hasło nie może zawierać znaku $

Wiedza: 
Praktyczna

Strony