Program do szybkiego testowania proxy

Zastosowanie: 
Testowanie adresów proxy
Wiedza: 
Teoretyczna

Kopiowanie wiersza yy

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Status zapytań HTTP Niepowodzenie
Konfiguracja systemu bądź sieci uniemożliwia Drupalowi dostępu do stron internetowych, powodując ograniczenie jego funkcjonalności. Przyczyna może leżeć w konfiguracji serwera internetowego lub PHP. Powinno się ją zmienić, jeśli działać mają powiadomienia o wydaniu aktualizacji, pobieranie wiadomości z kanałów informacyjnych, logowanie się za pomocą identyfikatora OpenID czy inne usługi sieciowe.

Jeśli będzie chciał pobrać patch

Wiedza: 
Praktyczna

MTA, Mail Transfer Agent - agent przesyłania poczty
Serwer odbierający i doręczający pocztę. Ustala trasę wiadomości i ewentualne przekształcenie adresów. Wiadomości doręczane lokalnie są w celu ostatecznego doręczenia przekazywane do MDA. Np: Exim, Postfix i Sendmail
MDA, Mail Delivery Agent - agent doręczania poczty

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

du -sh *
Zastosowanie: 
Wyświetlenie w całości rozmiaru głównego katalogu, jak w Windows
Wiedza: 
Praktyczna

Dla bieżącej sesji

export EDITOR=nazwa_edytora

Na stałe

update-alternatives --config editor

lub

select-editor
Zastosowanie: 
Ustawienie domyślnego edytora w konsoli
Wiedza: 
Praktyczna

Odinstaluj Windows6.1-KB958559-x64.msu|Windows6.1-KB977206-x64.msu.
Zainstaluj oprogramowanie według poniższej kolejności

  1. WindowsXPMode_pl-pl
  2. Windows6.1-KB958559-x64.msu|Windows6.1-KB977206-x64.msu
Zastosowanie: 
Instalacja Windows XP Mode oraz Windows Virtual PC
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Pobierasz patch ze strony https://www.drupal.org/node/numer_gdzie_jest_opisany_problem
W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W VMware Player wybierasz Player → Manage → install VMware Tools...
W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Strony