W pliku .htaccess podajesz

Zastosowanie: 
Przekierowanie strony index.php na stronę główną w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku functions.phpmotywu dodaj na początku

Zastosowanie: 
Usunięcie przekierownia 302 dla /index.php w WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja z Joomla 2.5 do Joomla 3.x kończy się błędem

0 - Nieznany błąd
Cannot open file for writing log

Rozwiązanie

W pliku configuration.php wprowadź poprawne ścieżki dla zmiennych

Zastosowanie: 
Poprawne ścieżki do akatalogów przez przeprowadzeniem aktualizacji z Joomla 2.5 do Joomla 3.x
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zmień

Zastosowanie: 
H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Rozwiązanie

Włącz tryb debugowania w PrestaShop 1.7. Usuń moduły powodujące błąd.

Zastosowanie: 
The server returned a "500 Internal Server Error" po aktualizacji PrestaShop 1.5 → 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.6 → 1.7 kończy się błędem
Fatal error: Call to undefined method Module::getPaypalIgnore() in /override/classes/Hook.php on line 44

Rozwiązanie

Usuń plik /override/classes/Hook.php

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /config/defines.inc.php zmieniasz 29 linię z

define('_PS_MODE_DEV_', false);

na

Zastosowanie: 
Pokazywanie błędów w PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Strony zaplecza PrestaShop otwierają się z błędem

Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Rozwiązanie

Zmieć wersję interpretera PHP na wersję >= 5.6

Zastosowanie: 
The server returned a "500 Internal Server Error" zmiana wersji PHP
Wiedza: 
Praktyczna

Przez wzgląd na odmienne podejście ISP do restrykcji kont hostingowych, instalację PrestaShop 1.5 powinieneś przenieść na lokalne środowisko, w celu zaoszczędzenia czasu na rozwiązania komplikacji wynikłych podczas aktualizacji PrestaShop. W przypadku posiadania rodzaju wirtualizacji (VPS), bądź rozwiązania dedykowanego, możesz przeprowadzić aktualizację PrestaShop w środowisku produkcyjnym.

Aktualizacja PrestaShop 1.4 → 1.5

PrestaShop aktualizuje się analogicznie, jak poniżej.

Zastosowanie: 
Aktualizacja do PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.5 do PrestaShop 1.7 za pomocą modułu 1-Click Upgrade zakańcza się błędem
[Ajax / Server Error for action upgradeDb] textStatus: "error " errorThrown:"Internal Server Error " jqXHR: " "

Zastosowanie: 
[Ajax / Server Error for action upgradeDb] textStatus: "error " errorThrown:"Internal Server Error " jqXHR: " " aktualizacja PrestaShop 1.5 do PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Strony