W konsoli podajesz

grep -rohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"
Zastosowanie: 
Szukanie adresów e-mail za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -roE '\b(https?|ftp|file)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Za-z0-9+&@#/%=~_|]'
Zastosowanie: 
Szukanie adresów URL za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt install cups cups-client && hp-setup -i
Zastosowanie: 
Instalacja sterowników i konfiguracja drukarki HP w Debian
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

rsync -a . root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/

Kopiowanie plików między hostami sieci zewnętrznej - rsync

Zastosowanie: 
Przenoszenie plików z katalogami za pomocą rsync do hosta w lokalnej sieci
Wiedza: 
Praktyczna

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

Zastosowanie: 
Usunięcie <U+FEFF> z pliku w VIM
Wiedza: 
Praktyczna

Dla wersji 304.135
Do pliku /etc/apt/sources.list dodajesz

Zastosowanie: 
Sterowniki Nvidia Debian 10 testing buster
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas zmiany domyślnej pozycji menu ukazuje się błąd

Przyczyna

Odblokowana domyślna pozycja menu

Rozwiązanie

Zablokuj domyślną pozycję menu, a następnie wybierz nową domyślą pozycję menu.

Zastosowanie: 
Błąd podczas zmiany pozycji startowej menu
Wiedza: 
Praktyczna

W SrapeBox podajesz
Settings → Harvester Engines Configuration

Wiedza: 
Praktyczna

Geolokalizacja treści, wyświetlana w danym Państwie, może odbyć się za pomocą wtyczki Favorite Custom Content by Country (by iControlWP).

Konfiguracja

Zaznacz Content By Country Enable Content by Country Feature
Odznacz Developer Mode Enable Content By Country Developer Mode

Zastosowanie: 
Wyświetlanie treści w danym Państwie w WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Podstawowe zmienne

Zmienna Opis
%%date%% Zastępowane datą wpisu/strony
%%title%% Zastępowane tytułem wpisu/strony
%%parent_title%% Zastępowane tytułem strony nadrzędnej względem obecnej strony.
%%archive_title%% Zastępowane normalnym tytułem archiwum wygenerowanego przez WordPress
%%sitename%% Nazwa strony
%%sitedesc%% Slogan lub opis witryny
%%excerpt%%
Zastosowanie: 
Tagi w Yoast SEO
Wiedza: 
Teoretyczna

Strony