Komunikat o błędzie

 • User warning: The following module is missing from the file system: bueditor. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_extras. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifield. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifilter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: google_plusone. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: linkit. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: property_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: taxonomy_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: tweetbutton. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'filename' of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w theme_get_setting() (linia 1440 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).

W konsoli monitorowanego hosta podajesz
[bash]
LC_ALL=C sar -A > /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt[/bash]
Plik TXT przesyłasz na lokalną jednostkę, w konsoli podajesz
[bash]
rsync -a --info=progress2 --delete root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt .[/bash]
Instalujesz program [code]kSar[/code], a następnie wybierz [code]Data → Load data from text file → wybierz /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt.[/code]

Zastosowanie: 
Analiza w GUI plików sar z narzędzie monitorowania sysstat
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]rsync -a --info=progress2 --rsync-path "sudo rsync -a /home/juzek/ /home/tomasz" root@XX.XX.XX.XX:/home/tomasz/ .
[/bash]

Jeśli musi podać hasło do zdalnego hosta to na zdalnym hoście wykonaj
[bash]sudo visudo[/bash]
dodaj
[vim]# tomlot.eu
uzytkownik ALL= NOPASSWD:/usr/bin/rsync
# tomlot.eu[/vim]
i wykonaj
[bash]rsync -aaz --delete --rsync-path="sudo rsync" uzytkownik@188.68.242.218:/var/lib/tripwire/ .[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/wp-content/themes/szablon/footer.php[/code] podajesz
[javascript]

[/javascript]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'\$\w+\s*=\s*[0-9]+\;\$GLOBALS\['\''\w+'\''\]\s*=\s*Array\(\)\;global\s*\$\w+\;\$\w+\s*=\s*\$GLOBALS\;\$\{"'
'^\$\w+\s*=\s*'\''.*'\''\;\$.+\s=\sArray\(\);\$.\w+\[\]\s*=\s*(\$\w+\[[0-9]+\]\.){11,}'
'^\s*\$\w+\)\{if\s*\(\w+\(\$\w+\)\s*=='
'\@include\s*\"\\[0-9]+\/\w+\\.+\\'
)

cykle=${#regex[@]}

for ((i=0; i do
wynik=$(grep -Elir ${regex[$i]})
echo $wynik | tr ' ' '\n'
done[/bash]

Zastosowanie: 
Wyszukiwanie wirusów i malware na stronie internetowej
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
openssl passwd -1 'hasło'[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do mv "$plik" "$( echo $plik | iconv -f UTF-8 -t US-ASCII//TRANSLIT)" ; done ;[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana polskich znaków diakrytycznych
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do convert -modulate 100,66,100 $plik $plik; done[/bash]
[bash]convert -modulate 100,66,100 wejscie.jpg wyjście.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana nasycenia kolorów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for plik in *.jpg; do magick $plik \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite $plik; done[/bash]

[bash]magick wyjscie.jpg \( +clone -fill '#2d3545' -colorize 100 -alpha set -channel A -evaluate set 33% +channel \) -composite wyjscie.jpg[/bash]
lub
[bash]magick wejście.jpg \( -fill '#2d3545' \) -colorize 33 wyjscie.jpg[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe nakładnie półprzeźroczystej nakładki koloru HTML
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]for i in $( ls | grep "[A-Z]" ); do mv -i $i `echo $i | tr 'A-Z' 'a-z'`; done[/bash]

Zastosowanie: 
Zamiana dużych znaków na małe w nazwie plików
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]find . -depth -name '* *' -execdir bash -c 'for i; do mv "$i" "${i// /_}"; done' _ {} +[/bash]

Zastosowanie: 
Zmiana spacji na podkreślnik w nazwie plików
Wiedza: 
Praktyczna

Strony

Subskrybuj TomLot.eu RSS