W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj linię

namespace inbox {
inbox = yes
}
Zastosowanie: 
Błąd Błąd połączenia z serwerem! podczas uwierzytelniania w Roundcube w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna
  1. Z katalogu ~/VirtualBox VMs/ przenosisz katalog maszyny wirtualnej do nowej lokalizacji.
  2. W pliku ~/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml nanosisz poprawne ścieżki do nowej lokalizacji katalogu wirtualnej maszyny
Zastosowanie: 
Migracja obrazu wirtualnej maszyny w VirtualBox między dyskami i katalogami
Wiedza: 
Praktyczna
<div id="popup">
Zastosowanie: 
Brak wyświetlania popup po kliknięciu w zamknięcie
Wiedza: 
Praktyczna

Zmień układ strony głównej w
CMS → Strony → home → Wygląd | XML aktualizacji układu
dodając

<reference name="head">
    <action method="setData"><key>title</key><value>Tytuł</value></action>
</reference>
Zastosowanie: 
Zmiana tytuł strony głównej w Magento
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku ~/.config/kdeglobals w sekcji [KDE] dodaj

DoubleClickInterval=liczba_milisekund
Zastosowanie: 
Czas dwukrotnego kliknięcia w KDE
Wiedza: 
Praktyczna

W tabeli ps_shop, bazy MySQL usuń rekord sklepu, którego nie mogłeś usunąć z pozycji PrestaShop

Zastosowanie: 
Usunięcie sklepu z multistore w PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku *.tpl podajesz

{if $lang_iso == 'en'}
tom
{elseif $lang_iso == 'pl'}
tomasz
{/if}
Zastosowanie: 
Wyświetlania treści odpowiedniej dla danego Państwa w PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Zastosowanie: 
Eliminacja błędu Kernel driver not installed (rc=-1908) w VirtualBox na Arch Linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Masowa zmiana teksu za pomocą find i sed
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -lr 'fraza_A' | xargs sed -i 's/fraza_A/fraza_B/g'
Zastosowanie: 
Masowa zmiana teksu za pomocą grep i sed
Wiedza: 
Praktyczna

Strony