Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zmień

Zastosowanie: 
H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Rozwiązanie

Włącz tryb debugowania w PrestaShop 1.7. Usuń moduły powodujące błąd.

Zastosowanie: 
The server returned a "500 Internal Server Error" po aktualizacji PrestaShop 1.5 → 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.6 → 1.7 kończy się błędem
Fatal error: Call to undefined method Module::getPaypalIgnore() in /override/classes/Hook.php on line 44

Rozwiązanie

Usuń plik /override/classes/Hook.php

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /config/defines.inc.php zmieniasz 29 linię z

define('_PS_MODE_DEV_', false);

na

Zastosowanie: 
Pokazywanie błędów w PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Strony zaplecza PrestaShop otwierają się z błędem

Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Rozwiązanie

Zmieć wersję interpretera PHP na wersję >= 5.6

Zastosowanie: 
The server returned a "500 Internal Server Error" zmiana wersji PHP
Wiedza: 
Praktyczna

Przez wzgląd na odmienne podejście ISP do restrykcji kont hostingowych, instalację PrestaShop 1.5 powinieneś przenieść na lokalne środowisko, w celu zaoszczędzenia czasu na rozwiązania komplikacji wynikłych podczas aktualizacji PrestaShop. W przypadku posiadania rodzaju wirtualizacji (VPS), bądź rozwiązania dedykowanego, możesz przeprowadzić aktualizację PrestaShop w środowisku produkcyjnym.

Aktualizacja PrestaShop 1.4 → 1.5

PrestaShop aktualizuje się analogicznie, jak poniżej.

Zastosowanie: 
Aktualizacja do PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop 1.5 do PrestaShop 1.7 za pomocą modułu 1-Click Upgrade zakańcza się błędem
[Ajax / Server Error for action upgradeDb] textStatus: "error " errorThrown:"Internal Server Error " jqXHR: " "

Zastosowanie: 
[Ajax / Server Error for action upgradeDb] textStatus: "error " errorThrown:"Internal Server Error " jqXHR: " " aktualizacja PrestaShop 1.5 do PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Aktualizacja PrestaShop za pomocą modułu 1-Click Upgrade zakańcza się błędem

Zastosowanie: 
[Ajax / Server Error for action download] textStatus: "error " errorThrown:"Internal Server Error " jqXHR: " " PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
rsync hasło w wierszu poleceń
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz

Zastosowanie: 
Zmiana znaków diakrytycznych na bez oogonków zapytaniem SQL w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Strony