W konsoli podajesz
[bash]
grep -lir 'szukaj' | xargs sed -i 's/szukaj/zamien/g'[/bash]

Zastosowanie: 
Masowa zmiana teksu za pomocą grep i sed z zapisywaniem zmian
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Przesyłanie plików webp w PrestaShop kończy się komunikatem

Nie rozpoznano formatu obrazu, dozwolone formaty: gif, jpg, png

Rozwiązanie

Zakup modułu, modyfikacja sklepu, bądź przekonwertowanie MIME plików *.jpg na *.web za pomocą komendy
W konsoli podajesz
[bash]find ./ -type f -name '*.jpg' -o -name '*.png' | xargs -P 9 -I {} sh -c 'cwebp $1 -o $1 || true' _ {} \;
[/bash]

Zastosowanie: 
Jak za darmo przesyłać pliki webp w PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas składania zamówienia ukazuje się błąd 500:
[code]
[PrestaShopException]

Właściwość Address->address1 nie jest prawidłowa
at line 1003 in file classes/ObjectModel.php

Zastosowanie: 
Właściwość Address->address1 nie jest prawidłowa
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Potwierdzanie zamówienia modułu [code]module/ps_cashondelivery/validation[/code] zakończa się białą stroną

Rozwiązanie

Usuń zawartość tabeli [code]ps_paypal_order[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Po aktualizacji PrestaShop z 1.6 na 1.7 i włączeniu "Przyjazny adres URL" na nowej instalacji pod adresem produktu ukazuje się inny przedmiot.

Rozwiązanie

Przed aktualizacją w PrestaShop 1.6 włącz "Przyjazny adres URL"

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Brak tłumaczenie pozycji wertykalnego menu administratora po aktualizacji z PrestaShop 1.6 → 1.7

Rozwiązanie

W PrestaShop przejdź do [code]Międzynarodowy → Tłumaczenia | Dodaj / Aktualizuj język[/code] i aktualizuj język

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Po aktualizacji PrestaShop do 1.7 nie wyświetla się karta produktów. W logach komunikat

Wiedza: 
Praktyczna

Zaznaczasz obiekt następnie wybierasz w menu aplikacji wybierz [code]Edycja → Kolor wypełniania[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]imapsync --host1 nazwe_hosta_zrodlowego --port1 993 --user1 juzek@tomlot.eu --ssl1 --host2 nazwa_hosta_docelowego --user2 juzek@tomlot.eu --port2 993 --ssl2 --authmech1 PLAIN --authmech2 PLAIN --addheader[/bash]

Zastosowanie: 
Przeniesienie poczty z jednego konta na drugie. Kopia zapasowa poczty.
Wiedza: 
Praktyczna

Przy zainstalowanym vQmod z OCMOD nie masz możliwości modyfikacji szablonu. Zmiany nie są uwzględniane pomimo edycji źródłowych plików. Edycję szablonu wykonujesz za pomocą pliku *.xml, który importujesz w dodatku VQMod Manager.

Przykładowa modyfikacja stopki sklepu o grafikę
[xml]

Modification TomLot.eu
default
1.0
Tomasz Root

Zastosowanie: 
Brak zmian w szablonie sklepu po ich wprowadzeniu w OpenCart. Jak działa OCMOD i vQmod
Wiedza: 
Praktyczna