Komplikacja

W logach
/var/log/httpd/error_log

Wiedza: 
Praktyczna

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

for plik in *.jpg; do convert -resize 720x $plik $plik; done
Zastosowanie: 
Skrypt bash do rekursywnej zmiany rozmiarów obrazów w ImageMagick Convert
Wiedza: 
Praktyczna
#!/usr/bin/bash
#usuwanie zbędnych plików
 
szczur="/home/juzek/"
 
 
plik=(
"cron-*"
"cron.php??"
Zastosowanie: 
Skrypt bash do usuwania zbędnych plików
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
grep -li x1 $(grep -lir x2)

Zastosowanie: 
Szukanie 2 słów w pliku za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

Przenieś pliki przez FTP oraz zaimportuj bazę MySQL na nowy host
W pliku
 /environment/config/settings.ini
zmień ustawienia połączenia z bazą MySQL

Zastosowanie: 
Migracja sklepu internetowego Shoper między hostami
Wiedza: 
Praktyczna

Przenieś pliki przez FTP oraz zaimportuj bazę MySQL na nowy host
W pliku /ustawienia|/ustawienia_ssl.php wyłącz obsługę bezpiecznych połączeń SSL, zmień linie na

Zastosowanie: 
Migracja sklepu internetowego shopGold na inny serwer klienta
Wiedza: 
Praktyczna

Edytujesz plik odpowiedzialny za walidację pól

/classes/Address.php

Wyłączenie wymagania dla pola Adres
Zamień

Zastosowanie: 
Usunięcie walidacji i pól z formularza rejestracyjnego PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj linię

namespace inbox {
inbox = yes
}

W konsoli podajesz
service dovecot restart

Zastosowanie: 
Błąd Błąd połączenia z serwerem! podczas uwierzytelniania w Roundcube w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna
  1. Z katalogu ~/VirtualBox VMs/ przenosisz katalog maszyny wirtualnej do nowej lokalizacji.
  2. W pliku ~/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml nanosisz poprawne ścieżki do nowej lokalizacji katalogu wirtualnej maszyny
Zastosowanie: 
Migracja obrazu wirtualnej maszyny w VirtualBox między dyskami i katalogami
Wiedza: 
Praktyczna

Strony