Po migracji OpenCart, zmień nowe ścieżki w plikach

config.php
admin/config.php

Również należy przenieść katalog ../storage

Zastosowanie: 
Brak fotografii i elementów szablonów po zmianie domeny w OpenCart3
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sed '/^\s*$/d' plik
Zastosowanie: 
Usunięcie pustej linii w pliku za pomocą sed
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -Fvx -f lista plik_do_oczyszczenia > oczyszczony_plik
Zastosowanie: 
Oczyszczenie linii z pliku, na podstawie listy z innego pliku
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /themes/themeXXX/contact-form.tpl
po linii

<div class="submit">

dodaj

Zastosowanie: 
Naprawa błędu podczas wysyłania wiadomości z formularza kontaktowego w PrestaShop 1.6
Wiedza: 
Praktyczna

W sekcji <head></head> podajesz

Zastosowanie: 
Nie wyświetlają się elemtny Font Awesome na telefonach
Wiedza: 
Praktyczna

Wyłącz opinie System → Ustawienia → Edytuj → Opcja → Opinie | Zezwól na opinie: Nie

Zastosowanie: 
Wyłączenie oceny przy produktach w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Na stronie głównej administracyjnej /admin pod Wyloguj się kliknij przycisk ustawień. W rekordzie Theme w kolumnie Action kliknij odśwież.

Zastosowanie: 
Usunięcie cache w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Wtyczkę kopiujesz do katalogu ~/.gimp-2.8/scripts/ i uruchamiasz GIMP

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -v "wp.pl$\|gmail.com$\|o2.pl$\|tlen.pl$\|gazeta.pl$\|onet.pl$" 1 > 2
Zastosowanie: 
Odfiltrowanie darmowych e-mail za pomocą polecania grep
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku .htaccess podajesz

RewriteEngine On
RewriteRule ^$ /podstrona/ [R=301,L]
Zastosowanie: 
Przekierowanie strony frontowej na podstronę w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

Strony