Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zakomentuj

drop condition = ${if isip{$sender_helo_name}}
message = Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)
Zastosowanie: 

H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: