AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX

Komplikacja

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik /etc/hosts

Rozwiązanie

Sprawdź nazwę hosta
hostname
Np: tom
oraz zawartość dyrektywy ServerName w pliku /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Np: tomlot.eu
W pliku /etc/hosts podajesz zebrane informacje, np:
XX.XX.XX.XX tomlot.eu tomlot tom

Zastosowanie: 

Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: