AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX

Komplikacja

[code]AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[/code]

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik [code]/etc/hosts[/code]

Rozwiązanie

Sprawdź nazwę hosta
[bash]hostname[/bash]
Np: tom
oraz zawartość dyrektywy ServerName w pliku [code]/etc/apache2/sites-available/000-default.conf[/code]
Np: tomlot.eu
W pliku [code]/etc/hosts[/code] podajesz zebrane informacje, np:
[vim]XX.XX.XX.XX tomlot.eu tomlot tom[/vim]

Zastosowanie: 

Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: