Aktualizacja MySQL z 5.5 na 5.6

Tworzysz plik
/etc/apt/sources.list.d/mysql.list
podajesz w nim

deb http://repo.mysql.com/apt/debian/ wheezy mysql-5.6
deb-src http://repo.mysql.com/apt/debian/ wheezy mysql-5.6
apt-get update; apt-get install mysql-server-5.6

Aktualizacja PHP z 5.5 na 5.6

Zastosowanie: 

Aktualizacja MySQL do najnowszej wersji

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: