Aktualizacja PHP z 5.5 na 5.6

Tworzysz plik
/etc/apt/sources.list.d/dotdeb.list
podajesz w nim

deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy all

dla samego PHP

deb http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all
wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg && sudo apt-key add dotdeb.gpg && apt-get update; apt-get install php5

Aktualizacja MySQL z 5.5 na 5.6

Zastosowanie: 

Aktualizacja PHP do najnowszej wersji

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: