Komunikat o błędzie

 • User warning: The following module is missing from the file system: bueditor. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_extras. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifield. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifilter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: google_plusone. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: linkit. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: property_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: taxonomy_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: tweetbutton. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'filename' of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w theme_get_setting() (linia 1440 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).

Apache

W pliku
[code].htaccess[/code]
podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tomlot.eu(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://tomlot.eu/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https bez www w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /root/ %% mkdir strace && cd stace[/bash]
[bash]ps ax | grep apache | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
[bash]ps ax | grep mysqld | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
Wywołaj powolną stronę (nie odświeżaj strony) podają adres strony w oknie URL.
Ucisz proces
[bash]killall -9 strace[/bash]
Wyniki dostępne w katalogu [bash]/root/strace/[/bash]

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz

[vim]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php
RewriteRule ^(.*)index.php$ /$1 [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie strony index.php na stronę główną w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301][/vim]
lub
[vim]
RewriteEngine on
RewriteRule ^ - [E=protossl]
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^ - [E=protossl:s]
RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301][/vim]
lub
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https z www w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz

[vim]
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ /podstrona/ [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie strony frontowej na podstronę w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

Generowanie certyfikatu SSL

W konsoli podajesz
[bash]
cd /etc/ssl/private/[/bash]
[bash]
openssl genrsa -out tomlot.eu.key 2048[/bash]
[bash]
openssl req -new -sha256 -key tomlot.eu.key -out domena.csr[/bash]
[bash]
openssl rsa -in tomlot.eu.key -check[/bash]
[bash]
openssl req -noout -verify -in tomlot.eu.csr[/bash]

Zastosowanie: 
Instalacja certyfikatu SSL w Apache
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
Redirect 301 /stara_podstrona /nowa_podstrona[/vim]
lub
[vim]

RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} parametr=stara_podstrona
RewriteRule (.*) /nowa_podstrona? [L,R=301]
[/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie podstrony na nową podstronę w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

Po włączeniu certyfikatu SSL, przy przejściu na podstronę ukazuje się błąd
[code]Not Found
The requested URL /xxx/ was not found on this server. [/code]

Przyczyna

Brak dyrektywy w pliku konfiguracyjnym.

Rozwiązanie

W pliku konfiguracyjnym Apache dla domeny z certyfikatem SSL np: [code]default-ssl.conf[/code] dodaj
[code]
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
[/code]

Zastosowanie: 
Włączenie certyfikat SSL powoduje błąd Not Found
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
[/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z www na bez www w pliku .htaccess bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

Strony

Subskrybuj RSS - Apache