Apache

Komplikacja

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik /etc/hosts

Zastosowanie: 
Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cd /tmp/

Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku .htaccess podajesz

Deny from all
Allow from XX.XX.XX.XX
Zastosowanie: 
Blokowanie każdego IP w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

 apt-get install php5-mcrypt && php5enmod mcrypt && service apache2 reload
Zastosowanie: 
Brak rozszerzenia MCrypt
Wiedza: 
Praktyczna

Informacja

100 Continue (kontynuacja)
101 Switching Protocols (zmiana protokołu)

Sukces

200 OK
201 Created (utworzono)
202 Accepted (zaakceptowano)
203 Non-Authoritative Information (informacje nieautorytatywne)
204 No Content (brak treści)
205 Reset Content (resetowanie treści)
206 Partial Content (częściowa treść)

Wiedza: 
Teoretyczno-praktyczna

W konsoli podajesz

cd /tmp/

Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu

Wiedza: 
Praktyczna

W głównym katalogu instalacji Drupal w pliku .htaccess odkomentuj 99 i 100 linie.

Mają wyglądać

Wiedza: 
Praktyczna

Najpopularniejszy skrypt CMS, który wykorzystuje Wildcard jest Wordpress przy tworzeniu Multisite.

Wiedza: 
Praktyczna

Logujesz się do DirectAdmin jako użytkownik. Nie zakładasz subdomeny w Subdomain Management (Zarządzanie subdomenami). W dziale Advanced Features (Opcje dodatkowe) wybierasz Domain Pointers (Wskaźnik domen).

Wiedza: 
Praktyczna
Installing modules and themes requires FTP access to your server. See the handbook for other installation methods.

Przyczyna

Niepoprawny właściciel katalogu, w którym znajduje się Drupal.

Rozwiązanie

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Strony