apt-get /usr/local/lib/libz.so.1: no version information

Podczas instalacji pakietu za pomocą APT|aptitude w Debian 6 64-bit ukazuje się komunikat

aptitude: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10) /usr/lib/apt/methods/http: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10)

Podczas restartowania fail2ban

service fail2ban restart
Restarting authentication failure monitor: fail2ban/usr/bin/python: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/python)
/usr/bin/python: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/python)

Powód

Niepoprawne dowiązanie biblioteki.

Rozwiązanie

W konsoli wprowadzasz

rm /usr/local/lib/libz.so.1.2.3 && rm /usr/local/lib/libz.so.1 && ln -s /usr/lib/libz.so.1.2.3.4 /usr/local/lib/libz.so.1
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: