apt-get usuwanie pakietu z plikami konfiguracyjnymi

W konsoli podajesz

apt-get remove --purge nazwa_pakietu
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: