Automatic BCCing of outgoing email cannot be enabled unless a BCC map is defined in the Postfix Mailserver module, or manually in the Postfix configuration file

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
Automatic BCCing of outgoing email cannot be enabled unless a BCC map is defined in the Postfix Mailserver module, or manually in the Postfix configuration file

Rozwiązanie

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
sender_bcc_maps = hash:/etc/postfix/bcc

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: