Automatyczna instalacja ISPConfig

W konsoli podajesz

apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y unzip && wget --no-check-certificate https://github.com/servisys/ispconfig_setup/archive/master.zip && unzip master.zip && cd ispconfig_setup-master/ && ./install.sh
Zastosowanie: 

Automatyczne zainstalowanioe panelu serwera ISPConfig

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: