Automatyczne tworzenie zrzutów ekranu całych stron - skrypt bash

#!/bin/bash
 
regex=(
'1126436'
'1126448'
'1126457'
)
 
for i in ${regex[@]}
do
    chromium --headless --disable-gpu --enable-logging --window-size=1500,3333 --screenshot=$i.png https://tomlot.eu/$i
 
done
Zastosowanie: 

Masowe tworzenie zrzutów ekranu z listy wielu stron

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: