Błąd MODX End of script output before headers: index.php - 500 internal server error

Komplikacja

W logach
[code][Thu Nov 22 16:31:00.831727 2018] [core:error] [pid 4191734] [client 79.184.114.162:0] End of script output before headers: index.php[/code]
W przeglądarce
[code]500 internal server error[/code]

Rozwiązanie

Usuń zawartość
[code]/core/cache/[/code]

Zastosowanie: 

Usunięcie błędu MODX End of script output before headers: index.php - 500 internal server error

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: