Błąd MODX End of script output before headers: index.php - 500 internal server error

Komplikacja

W logach
[Thu Nov 22 16:31:00.831727 2018] [core:error] [pid 4191734] [client 79.184.114.162:0] End of script output before headers: index.php
W przeglądarce
500 internal server error

Rozwiązanie

Usuń zawartość
/core/cache/

Zastosowanie: 

Usunięcie błędu MODX End of script output before headers: index.php - 500 internal server error

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: